- +

Avtaler/ skjema

Soknad 2016 2

Søknadskjema kommunale fag

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.34.38

Avtale om læreplass

Kopi av denne avtalen sendes RYTOPP så snart som mulig. (e-post: hs@rytopp.no)

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.42.23

Lønn lærling - Bygg og anlegg

Her er eksempel på prosentskala innen bygg og anlegg. Vi gjør oppmerksom på at det er forskjellige skalaer som blir brukt, avhengig av hvilken overenskomst/ avtaleområde bedriften er knyttet til. Det er også bedrifter som ikke er knyttet til overenskomst/avtaleområde, i de tilfellene vil det være avtaler i bedrift som bestemmer hvilken prosentskala som skal nyttes..

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.44.28

Praksisattester - Bygg og anlegg

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.45.52

For Praksiskandidater

Praksisattest

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.48.00

Eksempel CV

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.49.21

Søknadsmal

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.51.43

Vedtekter RYTOPP - BYGGOPP 2016

Skjermbilde 2014 10 13 kl. 14.52.45

Søknad om medlemskap i Rytopp/Byggopp

Med lærling i bedrift, rollefordeling

Tømrerfaget - skjema forslag til svenneprøve

Huskeliste, faglige ledere og instruktører