- +

Varmt arbeid SAND 06.03.19

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.

Målgruppe:    Alle som utfører varme arbeider
Tid og stad:    Onsdag 6. mars 2019
                       Klokken 08.00  – 16.00
                       Næringsparken på Garaneset, Sandsvegen 134, Sand

Kursbeskrivelse:    Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeider.

Følgende emner blir gjennomgått:
•Varme arbeider som brannårsak
•Brannteori
•Brann og brannslukking
•Valg av slukkemidler
•Personlig verneutstyr for forebyggelse av brannskader
•Aktuelle lover, forskrifter og regler
•Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Praktisk slukkeøvelse

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat som er gyldig i hele Norden.
  
Kurset gjennomføres med undervisning på norsk og det er en skriftlig eksamen på norsk, som må bestås.

Pris:    
1300,- for aktive opplæringsbedrifter i BYGGOPP og RYTOPP
1600,- for andre    
500,- for lærlinger i medlemsbedriftene til BYGGOPP og RYTOPP
Prisen inkluderer en enkel lunsjrett.

Kursholder:      Nils Terje Hagen, BYGGOPP

Påmelding:        Bindende påmelding innen 22.02.19 til bkw@rytopp.no
                          Husk å oppgi navn og fødselsdato når du melder på.
                          Maks 25 deltakere.

Avmelding til kurset kan gjøres vederlagsfritt inntil 7 dager før  kursstart. Etter dette belastes 50 % av kursavgiften.
Mindre enn 3 dager før kursstart kreves full kursavgift - MEN, man er velkommen til å sende en kollega i stedet.
Om noen trenger bøker på engelsk, litauisk eller polsk, gi beskjed om dette ved påmelding.

Vi tar forbehold om at det blir mange nok deltakere til å gjennomføre kurset.