- +

AVLYST PGA FÅ DELTAKERE: Varmt arbeid Tau 07.03.17

RYTOPP inviterer til kurs i VARME ARBEIDER

Målgruppe: Alle som utfører varme arbeider
Tid og stad: Tirsdag 07. mars 2017
                    08.00  – 15.30
                    Strand vgs, Tau
 Pris:            1300,- for tilsette i RYTOPP-bedrifter
                    1600,- for andre
                      500,- for lærlingar i medlemsbedriftene våre

Andre språk: Gi tilbakemelding om det er nokon som treng bøker på andre språk
Kurshaldar:   Nils Terje Hagen, Byggopp
Påmelding:    Bindande påmelding innan 23.02.17 til hs@rytopp.no  
                      Hugs å oppgje navn og fødselsdato når du melder på.
                      (Maks 25 deltakarar – og her gjeld «Førstemann-til mølla»)

Bakgrunn for kurs: Forsikringsbransjen i Norge set krav om at alle som utfører arbeid der det vert nytta open eld, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/ eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at han/ ho har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider.
               
Me tek forbehold om at det vert nok deltakarar til å gjennomføre kurset.