- +

Oppstartskurs for lærling

Publisert: 10.07.2018 10:18

Alle nye lærlingar skal møte på eit av oppstartskursa våre.


Instruktørkurs

Publisert: 10.07.2018 09:16

RYTOPP inviterer til gratis instruktørkurs i Sauda 28/8 og på Tau 30/8

 


Mesterbrevutdanning, Sauda

Publisert: 12.04.2018 14:04

Mesterutdanning i Ryfylke


Læreplassar private bedrifter

Publisert: 20.01.2017 08:46

Bedrifter som ønskjer lærlingar  


Tilskudd til nye læreplasser

Publisert: 26.08.2016 12:05
Rytopp/ Byggopp
Lagt ut av Hans Sæter · Nett no · 
KS vil i inneværende tariffperiode sette av ubenyttede OU-midler til tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering av voksne til fagarbeidere.
KS.NO

 


Mesterutdanning i Ryfylke

Publisert: 22.08.2016 10:01
Folkeuniversitetet Vestlandet setter opp mesterbrev utdanning i Ryfylke fra 26.september.

KURS for lærlingar og instruktørar

Publisert: 15.07.2016 10:07

Dato for OPPSTARTSKURS for nye lærlingar:
17. august i Sauda
19. august i Suldal
29. august på Jørpeland

INSTRUKTØRKURSA blir desse datoane:
13. september - offentlege fag Strand, Hjelmeland, Forsand og Finnøy
14. september - offentlege fag Sauda og Suldal
21. september - private fag Strand, Hjelmeland, Forsand og Finnøy
22. september - private fag Suldal og Sauda


Nytt logg- og oppfølgjingssystem

Publisert: 16.06.2016 11:58

RYTOPP har oppgradert oppfølgjingssystemet / loggen.

Det er gjort store endringar, både i design og funksjonalitet, men du som brukar vil likevel kjenne igjen innhaldet og menyknappane. Me ser fram til å komma i gang med nytt og bedre system for lærlingar og bedrifter!


Læreplasser private bedrifter 2018

Publisert: 22.01.2016 14:41

Husk at du må ta kontakt/søke direkte til bedriften.
Skriv søknad, legg ved kompetansebevis, CV og referanser.
Husk å søke/registrere deg på Vigo

Oversikt over bedrifter som skal ta inn lærlinger 2018

Suldal Hyttebygg 2 Tømrerfaget Suldal
Andersen & Harestad 1 Tømrerfaget Tau
Weldone                     1 Platearbeider Sauda
Ryfylke Trelast            1 Tømrerfaget Tau
Sørskår Mek.              1 CNC Sørskår (Tau)
                                    1 Industrimek.
                                    1 Platearb.
                                    1 Sveisefaget
KULP                           1 Kokkefaget Sand
Norsk Stein                  1 Fjell og Bergverk Jelsa
                                     1 Laboratoriefaget
                                     1 Industrimek
                                     1 Anleggsmaskinmek.
                                     2-3 Kjemi og prosessfaget
BG-Suldal                     1 Betongfaget Suldal
                                      1 Anleggsmaskinfører
Bjørn Hansen a/s          1-2 Betongfaget Forsand
Joker Skartveit              1 Salgsfaget Skartveit
Statkraft                         1 Energimontør Suldalsosen
Hydro Energi                  1 Energimontør Nesflaten 
                                       1 Industrimek.
A/S Forskaling                1 Betongfaget Sauda
                                       1 Fjell og Bergverk
RYSTEG                        1 Kontorfaget Sauda
                                       1 Helsearbeiderfaget
KV- Bygg (Norgeshus)    1-2 Tømrere
Djuvik Maskinering          1-2 CNC Sauda
Jadarhus Rehab              1 Tømrer
Saudefaldene                  1 Energimontørfaget Sauda
Rødlandmyrå barnehage 2-3 barn og ungdom Tau

 

 


Kurs - industrimekanikerfaget

Publisert: 24.11.2015 11:12

RYTOPP arrangerer praksiskandidatkurs i industrimekanikerfaget.

Oppstart: Torsdag 3. desember 2015. Det blir samlingar frå kl 16.00 - 20.00, vanlegvis torsdagar framover. Det blir og lagt opp til 2 - 3 heile dagar fram mot eksamen mai/ juni 2016.

Ta kontakt viss du er interessert i å delta: Hans Sæter tlf 957 65 453 / hs@rytopp.no