- +

50 000,- til nye lærebedrifter Publisert: 10.09.2014 11:24

For å oppmuntre fleire bedrifter til å ta inn lærlingar har Utdanningsdirektoratet i år innført eit eingongstilskot til nye lærebedrifter.

Ta kontakt med oss viss du vil vita meir eller lurer på kva det inneber å vere lærebedrift.
Kontakt: Hans 52 79 06 72 / 957 65 453 eller Bente: 52 79 06 70 / 472 31 735

Tilbake