- +

KURS for lærlingar og instruktørar Publisert: 15.07.2016 10:07

Dato for OPPSTARTSKURS for nye lærlingar:
17. august i Sauda
19. august i Suldal
29. august på Jørpeland

INSTRUKTØRKURSA blir desse datoane:
13. september - offentlege fag Strand, Hjelmeland, Forsand og Finnøy
14. september - offentlege fag Sauda og Suldal
21. september - private fag Strand, Hjelmeland, Forsand og Finnøy
22. september - private fag Suldal og Sauda