- +

Læreplasser private bedrifter 2018 Publisert: 22.01.2016 14:41

Husk at du må ta kontakt/søke direkte til bedriften.
Skriv søknad, legg ved kompetansebevis, CV og referanser.
Husk å søke/registrere deg på Vigo

Oversikt over bedrifter som skal ta inn lærlinger 2018

Suldal Hyttebygg 2 Tømrerfaget Suldal
Andersen & Harestad 1 Tømrerfaget Tau
Weldone                     1 Platearbeider Sauda
Ryfylke Trelast            1 Tømrerfaget Tau
Sørskår Mek.              1 CNC Sørskår (Tau)
                                    1 Industrimek.
                                    1 Platearb.
                                    1 Sveisefaget
KULP                           1 Kokkefaget Sand
Norsk Stein                  1 Fjell og Bergverk Jelsa
                                     1 Laboratoriefaget
                                     1 Industrimek
                                     1 Anleggsmaskinmek.
                                     2-3 Kjemi og prosessfaget
BG-Suldal                     1 Betongfaget Suldal
                                      1 Anleggsmaskinfører
Bjørn Hansen a/s          1-2 Betongfaget Forsand
Joker Skartveit              1 Salgsfaget Skartveit
Statkraft                         1 Energimontør Suldalsosen
Hydro Energi                  1 Energimontør Nesflaten 
                                       1 Industrimek.
A/S Forskaling                1 Betongfaget Sauda
                                       1 Fjell og Bergverk
RYSTEG                        1 Kontorfaget Sauda
                                       1 Helsearbeiderfaget
KV- Bygg (Norgeshus)    1-2 Tømrere
Djuvik Maskinering          1-2 CNC Sauda
Jadarhus Rehab              1 Tømrer
Saudefaldene                  1 Energimontørfaget Sauda
Rødlandmyrå barnehage 2-3 barn og ungdom Tau

 

 

Bedrift 

Fag

Oversikt over bedrifter som skal ta inn lærlinger

Suldal Hyttebygg                             2 Tømrerfaget                  Suldal
Andersen & Harestad                    1 Tømrerefaget                Tau        
Weldone                                            1 Platearbeiderfaget     Sauda
Ryfylke Trelast                                  1 Tømrerfaget                  Tau
Sørskår Mek.                                     1 CNC                                Sørskår (Tau)
                                                         1 Industrimek.                 
                                                         1 Platearb.
                                                         1 Sveisefaget 
KULP                                                    1 Kokkefaget                    Sand
Norsk Stein                                    1 Fjell og Bergverk          Jelsa
                                                         1 Laboratoriefaget
                                                         1 Industrimek
                                                         1 Anleggsmaskinmek.
                                                         2-3 Kjemi og prosessfaget
BG-Suldal                                        1 Betongfaget                 Suldal
                                                         1 Anleggsmaskinfører
Bjørn Hansen a/s                             1-2 Betongfaget              Forsand              
Joker Skartveit                                 1 Salgsfaget                       Skartveit
Statkraft                                             1 Energimontør                Suldalsosen
Hydro Energi                                     1 Energimontør                Nesflaten
                                                         1 Industrimekaniker
A/S Forskaling                                   1 Betongfaget                  Sauda
                                                         1 Fjell og Bergverk
RYSTEG                                                1 Kontorfaget                   Sauda
                                                         1 Helsearbeiderfaget
KV- Bygg (Norgeshus)                   1-2 Tømrere     
Djuvik Maskinering                         1-2 CNC                               Sauda
Jadarhus Rehab                                1 Tømrer            
Saudefaldene                                   1 Energimontørfaget     Sauda   
                       
                                                          
                                                     
                

 

Statkraft
Suldal
kontakt:
karl.skjelvik@statkraft.no

 Industrimekanikerfaget

Brødrene Selvik 
Sauda

Betongfaget

 ITParken
Strand

 Salgsfaget, Dataelektronikerfaget

 

Hjelmeland Bygg
Hjelmeland

 

Tømrerfaget

Espira Tau
Strand

 Barne og ungdomsarbeiderfaget

Rysteg
Sauda

Helsearbeiderfaget

Ryfylke trelast
Strand

Tømrerfaget

Weldone
Sauda

Platearbeiderfaget

Bjørn Hansen
Forsand

Betongfaget

Svein Klungtveit
Suldal

Anleggsmaskinførerfaget

Forsand betong
Roy Gjøse Larsen
roy@forsandbetong.no
Forsand

 Betongfaget

Sondre Birkeland
maldal@me.com
Sauda

Tømrarfaget

Bikubå Barnehage

Barn- og ungdomsarbeiderfaget

FA-Bygg

Tømrarfaget