- +

Læreplassar i kommunane 2017 Publisert: 26.08.2016 12:14

Annonse laerlinger offentlige bedrifter2017

Du kan no begynne å søkje til lærlingeplass i kommunane i Ryfylke. Søknadskjema finn du ved å klikke på avtaler/skjema og bruke "søknadskjema kommunale fag"
Hugs å få med alle vedlegg som kompetansebevis frå vidaregåande skule, attestar m.m.
Søknadane skal sendast til post@rytopp.no

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.