- +

Nytt logg- og oppfølgjingssystem Publisert: 16.06.2016 11:58

RYTOPP har oppgradert oppfølgjingssystemet / loggen.

Det er gjort store endringar, både i design og funksjonalitet, men du som brukar vil likevel kjenne igjen innhaldet og menyknappane. Me ser fram til å komma i gang med nytt og bedre system for lærlingar og bedrifter!

Du loggar inn på vanleg måte, via nettsida vår; rytopp.no og trykkjer på fana logg/ læreplan. Første gong du loggar inn må du be om "Nytt passord" og følgja instruksen vidare. Ta kontakt med oss i Rytopp viss du får problem.

Brukarrettleiing for lærling: olkweb-brukerveiledning-for-laerlinger.pdf
Brukarrettleiing for instruktør og fagleg leiar: olkweb-brukerveiledning-for-ansatte.pdf