- +

Oppmelding til eksamen Publisert: 03.12.2014 09:04

Manglar du fag og skal melde deg opp til eksamen?

Viss du har planar om å ta eksamen som privatist i løpet av våren må du melde deg opp før 1. februar.

Du melder deg opp via PrivatistWeb

Ta kontakt viss du har spørsmål til dette eller treng hjelp til oppmelding!

Kontakt Hans på tlf 957 65 453 / Bente tlf 472 31 735