- +

Om RYTOPP

RYTOPP - Ryfylke Tverrfaglige Opplæringskontor

  • Har kompetanse på lærlingespørsmål og fagopplæring
  • Servicekontor for lærlinger og medlemsbedrifter

RYTOPP er opplæringskontoret i Ryfylke og har medlemsbedrifter fra Sauda i nord til Forsand i sør. Alle Ryfylke-kommunene er medlem hos oss, i tillegg til en rekke private bedrifter. Ca 120 lærlinger har lærekontrakt med oss, og er fordelt over flere faggrupper.

HVA GJØR VI:

  • Inngår lærekontrakt
  • Innføringskurs for nye lærlinger
  • Kurs og oppfølging av instruktører og faglige ledere i bedrifter
  • Oppfølging og kvalitetssikring av opplæringen
  • Administrativt arbeid i forbindelse med lærlingen
  • All kontakt med Rogaland fylkeskommune
  • Tilrettelegging av restteori
  • Arrangerer kurs og faglig påfyll  
  • Melder opp til fag/ svenneprøve
  • Lærlingbesøk og møter
  • Konflikthåndtering
  • Nettverk for bedrift og lærling
  • Rekruttering
  • Samarbeid med videregående skoler i Ryfylke

RYTOPP er privat aksjeselskap, og del av BYGGOPP Rogaland.
 
Ta kontakt med oss viss du har spørsmål til lærlingordningen,for eksempel:      

  • Kan jeg bli lærebedrift?  
  • Hva skal til for å bli godkjent opplæringsbedrift?
  • Hvor mye får jeg i lærlingetilskudd?    
  • Hva gjør jeg for å få læreplass?
  • Hvordan kan jeg få fag/ svennebrev?

arets laerebedrift
BEST I ROGALAND: Har du vurdert læreplass i Ryfylke? Me har gode lærebedrifter i regionen vår! Her ser du KV Bygg Suldal som mottek prisen for Beste Lærebedrift i Rogaland.